Prima ședință a Consiliului local Tecuci în 2018

1

Consiliului local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară  în data de  15.01.2018, orele 16.00, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi se află 8 proiecte de hotărâri.

La primul punct se află Proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

„În urma stabilirii rezultatului execuției bugetului local pe anul 2017, a rezultat un excedent al bugetului local în cuantum de 7.933.999,92 lei, sumă confirmată de către Trezoreria Municipiului Tecuci potrivit extrasului de cont din data de 29.12.2017” se arată în referatul cu nr.2531/10.01.2018 atașat proiectului de hotărâre.

Consilierii vor supune votului cheltuirea sumei de 973.000 lei din excedent pentru:

 • achiziție aplicatie ETAX P-2000 generare date patrimoniu (7.426 lei);
 • achiziție imprimantă multifuncțională (2.816 lei);
 • realizare rețele de canalizare pe străzile Lăpușneanu și Bradului (23.800 lei);
 • documentație tehnică reparație Primărie (24.871 lei);
 • documentație reambulare topografică a municipiului Tecuci (71.400 lei);
 • modernizare utilaje stație de sortare și transfer deșeuri menajere (120.692 lei);
 • reabilitarea învelitoare Bloc ANL (362.000 lei);
 • reabilitare rețele hidrotehnice Colegiul Național „S. Haret” (2.115 lei);
 • modernizare strada Mihail Kogălniceanu (143.912 lei);
 • studiu de fezabilitate modernizare strada Ion Tau (14.280 lei);
 • alimentare cu energie electrică locuințe ANL etapa II (18.391 lei);
 • achiziție mașină multifuncțională pentru lucrări de salubrizare (151.725 lei);
 • achiziție sistem de sonorizare (21.000 lei);
 • introducere rețea Intranet în primărie (8.572 lei).

Proiectele de la punctele 2-6 vizează: aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului,  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice  la Serviciul Public Local de Evidenţa Persoanelor,  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Serviciul Public Local de Asistenţă Socială, aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice la Poliţia Locală, aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe Ordonatorul Principal de Credite, pentru anul 2018.

La punctul 7 se află Proiectul de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele şi utilajele ce deservesc parcul auto al primăriei.

Până în prezent, mijloacele de transport (…) aveau limită lunară de 125 litri (n.r. este vorba de 4 autoturisme, o SKODA Superb GL-02-TEC – benzină, două Dacia Logan  cu nr de înmatriculare GL-03-TEC și GL-06-TEC – benzină, o Dacia Logan GL-25-TEC-motorină). Pentru celelalte vehicule normele de carburant alocate în 2017 au fost, după cum urmează:

 • o autoutilitară Iveco Daily GL-16-TEC – motorină, 125 litri/lunar;
 • 10 motopompe – benzină, 125 litri/lunar;
 • o mașină marcaje rutiere – benzină, 50 litri/lunar;
 • un motocompresor – motorină, 150 litri/lunar.

Prin proiectul de hotărâre se modifică/majorează cantitățile de carburant, conform tabelului de mai jos:

La punctul 8, se supune votului consilierilor locali aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci.

1 COMENTARIU

 1. 350 litri pe lună. Da pe pământ cât consuma gl 02 tec, că la un calcul sumar ar face cam 6.000 de km cu 350 litri. Isi deschide hurdubae PECO la el in sat? Sau șoferul primăriei. Si inca ceva niste hartii costă – documentație tehnică reparație Primărie (24.871 lei); iar realizare rețele de canalizare pe străzile Lăpușneanu și Bradului (23.800 lei); Doar atât o canalizare. Eu zic să mai pună un 0 ca să nu bată la ochi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here